Združenie rodičov MŠ

IČO ZRMŠ: 42104190  

Predseda RR:

JUDr. Juraj Langer

Podpredseda:

MUDr. Zuzana Štefániková

Hospodárska správa - financie:

Lucia Minčáková

Členovia :

Mgr. Dorotka Eleková, 

RNDr. Kvetoslava Vrancová

Web správca: Bc. Miriam Kantorová

Triední zástupcovia = členovia Rady rodičov

 

kontakty predsedu ZRMŠ a účtovníčky sú v rubrike "Tím rodičov"

STANOVY ZDRUŽENIA RODIČOV.pdf (146,6 kB)

 

Kontakt

Združenie rodičov Materskej školy Košice - Barca Hečkova 13, Košice - Barca
IČO ZRMŠ: 42104190
MŠ tel.č. 055/68 55 068
mobil: 0907 900 103 Bc.Miriam Kantorová - Riaditeľka školy
jedáleň tel.č. 055/68 55 064 Mgr. Slavka Harmanová - Vedúca ŠJ
zastupcamsbarca@gmail.com. webmsbarca@gmail.com