Tím MŠ

Pedagogický zbor :

Bc.   Miriam Kantorová - Riaditeľka MŠ

        Kamila Boldižárová
Mgr. Zuzana Galajdová
        Mária  Stolárová
Bc.   Zuzana Guľová
        Jarmila Grantnerová
        Michaela Pavlovská
        Karin Onderková Stadler

Nepedagogický zbor: 

Bendíková Mária - hospodárka

- prítomná v MŠ: párny týž.: v pon.+str+piat. od 6,30 - 14,30

                         nepárny týž.: v utor.+štvrt. od 6,30 - 14,30

Mgr. Slavka Harmanová - vedúca škol. jedálne

- prítomná v MŠ: párny týž.: v pon.+str+piat. od 6,30 - 14,30

                         nepárny týž.: v utor.+štvrt. od 6,30 - 14,30         

Hudáková Kristína - kuchárka

Koverová Monika - pomocná sila

 

Kučinaiová Helena - upratovačka

Miková Margita - upratovačka

 

Kontakt

Združenie rodičov Materskej školy Košice - Barca Hečkova 13, Košice - Barca
IČO ZRMŠ: 42104190
MŠ tel.č. 055/68 55 068
mobil: 0907 900 103 Bc.Miriam Kantorová - Riaditeľka školy
jedáleň tel.č. 055/68 55 064 Mgr. Slavka Harmanová - Vedúca ŠJ
zastupcamsbarca@gmail.com. webmsbarca@gmail.com