Poplatky ZRMŠ

 

Rodičia na rodičovskom združení odsúhlasili príspevok ZRMŠ  €40,- I.polrok

a 40,-€ - II.polrok

Dobrovoľný príspevok ZRMŠ na 1 dieťa predstavuje €8,-/mes. = €40,- polročne (za 5mes.)
 

Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662

VS: 42104190 (IČO ZRMŠ)

Správa pre príjimateľa: ZRMS + meno a priezvisko žiaka + trieda

  

 

VYÚČTOVANIE hospodárenia s financiami ZRMŠ 

          

 

účtovníčka pokladne nedisponuje s hotovosťou, ani s BÚ len eviduje účtovanie pokladne a BÚ

- predseda združenia rodičov má dispozičné právo k BÚ + platobnú kartu, hotovosť a je zodpovedný za hospodárenie s financiami ZRMŠ  

- ak má niekto záujem vidieť podrobný rozpis vyúčtovania pokladne, prosíme kontaktujte účtovníčku na mail.adrese: zrms@gmail.com

 

 

Kontakt

Združenie rodičov Materskej školy Košice - Barca Hečkova 13, Košice - Barca
IČO ZRMŠ: 42104190
MŠ tel.č. 055/68 55 068
mobil: 0907 900 103 Bc.Miriam Kantorová - Riaditeľka školy
jedáleň tel.č. 055/68 55 064 Mgr. Slavka Harmanová - Vedúca ŠJ
zastupcamsbarca@gmail.com. webmsbarca@gmail.com