Zápis do ZŠ

03.04.2020 09:23

ZŠ žiada rodičov, aby zvýšili pozornosť a všetky dôležité informácie ohľadne zápisu si prečítali na stránke školy

web: zsabovke.edupage.org

Zápis bude prebiehať v dňoch: 16.04.2020 od 14,00 - 18,00

                                             17.04.2020 od 14,00 - 18,00

                                             18.04.2020 od 08,00- 12,00

BEZ PRITOMNOSTI DETI !

Kontakt

Združenie rodičov Materskej školy Košice - Barca Hečkova 13, Košice - Barca
IČO ZRMŠ: 42104190
MŠ tel.č. 055/68 55 068
mobil: 0907 900 103 Bc.Miriam Kantorová - Riaditeľka školy
jedáleň tel.č. 055/68 55 064 Mgr. Slavka Harmanová - Vedúca ŠJ
zastupcamsbarca@gmail.com. webmsbarca@gmail.com