Noví členovia Rady rodičov

24.05.2019 12:54

Dňa 23.05.2019 sa konalo ZRMŠ, na ktorom si prítomní rodičia volili nových členov Rady rodičov

Noví členovia preberú funkcie od 01.09.2019

Predseda RR:

JUDr. Juraj Langer

Podpredseda:

MUDr. Zuzana Štefániková

Hospodárska správa - financie:

Lucia Minčáková

Členovia :

Mgr. Dorotka Eleková, 

RNDr. Kvetoslava Vrancová

Bývalým členom ďakujeme za spoluprácu a prajeme veľa osobných úspechov

Kontakt

Združenie rodičov Materskej školy Košice - Barca Hečkova 13, Košice - Barca
IČO ZRMŠ: 42104190
MŠ tel.č. 055/68 55 068
mobil: 0907 900 103 Bc.Miriam Kantorová - Riaditeľka školy
jedáleň tel.č. 055/68 55 064 Mgr. Slavka Harmanová - Vedúca ŠJ
zastupcamsbarca@gmail.com. webmsbarca@gmail.com